“อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งเฉียบขาดให้ชุดพยัคฆ์ไพร และ เจ้าหน้าที่ สจป.1 (เชียงใหม่) บูรณาการกำลังในพื้นที่ตรวจยึดที่ดินกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ ท้องที่อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่”

“อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งเฉีย...