“อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งเฉียบขาดให้ชุดพยัคฆ์ไพร และ เจ้าหน้าที่ สจป.1 (เชียงใหม่) บูรณาการกำลังในพื้นที่ตรวจยึดที่ดินกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ ท้องที่อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่”

“อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งเฉียบขาดให้ชุดพยัคฆ์ไพร และ เจ้าหน้าที่ สจป.1 (เชียงใหม่) บูรณาการกำลังในพื้นที่ตรวจยึดที่ดินกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ ท้องที่อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่”

 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งการให้นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มอบหมายให้นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) นายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผอ.ศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ และผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.1ชม นำกำลังเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการกรณีพบการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ โดยสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1 (น้ำยอน) ทหารชุดบก.ศป.พมพ. ตำรวจ ตชด.ที่ 334 ปลัดอำเภอแม่อาย และตำรวจ สภ.แม่อาย

จากการตรวจสอบโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุ พบมีการตัดโค่นไม้กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ มีการปรับไถพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยตอไม้เดิมกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ขณะเดียวกันตรวจพบตอไม้หวงห้ามซึ่งอยู่ติดกับแนวเขตแปลงที่ดิน ถูกตัดโค่นล้มเข้ามาภายในแปลงที่ดินที่เกิดเหตุ มีการตัดทอนเป็นท่อนกองไว้ในแปลงที่ดินที่เกิดเหตุเพื่อรอการขนย้าย 7 ท่อน มีการขุดสระเก็บน้ำขนาดเนื้อที่ 1-0-10 ไร่ พบสิ่งก่อสร้างอยู่ภายในที่เกิดเหตุจำนวน 5 รายการ และมีการเดินสายไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในพื้นที่เกิดเหตุ จึงได้ตรวจวัดตำแหน่งแปลงที่ดินโดยใช้เครื่องมือหาค่าพิกัดตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยดาวเทียมโดยรอบแปลงที่ดิน คำนวณเนื้อที่ได้ 24-0-31 ไร่


สายข่าวรายงานว่าผู้กระทำผิดเป็นบุตรชายของขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ ที่พึ่งพ้นโทษออกมาเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างท่พักบริการนักท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูกแผ้วถาง เนื้อที่ 24-0-31 ไร่ ตรวจยึดไม้กระถินป่า จำนวน 7 ท่อน ปริมาตร 0.21 ลูกบาศก์เมตร และตรวจยึดสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ พร้อมนำเรื่องราว เอกสารหลักฐานทั้งหมด แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป