ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ร่วมอธิษฐานจิตแผ่นทองคำ สร้างปลียอดพระธาตุเชิงชุม ส่วนที่ 3

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ร่วมอธิษฐานจิตแผ่นทองคำ สร้างปลียอดพระธาตุเชิงชุม ส่วนที่ 3

อาจารย์ วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ, พลตรีฉัตรไชย ประจุศิลป เลขานุการมูลนิธิฯ, อาจารย์ ฐานิตพัฒน์ สงเคราะห์ กรรมการมูลนิธิฯ
เป็นตัวแทนโครงการ “หุ้มปลียอดทองคำพระธาตุเชิงชุม ส่วนที่ 3”

นำแผ่นทองคำบริสุทธิ์
ให้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนหน่วยงานและพุทธศาสนิกชน
อธิษฐานจิต อนุโมทนา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ก่อนนำไปหลอมสร้างปลียอดทองคำ พระธาตุเชิงชุม ส่วนที่ 3 ณ กระทรวงวัฒนธรรม

พิธียกปลียอดทองคำพระธาตุเชิงชุม ส่วนที่ 3 จะจัดในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น.
ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีฯ ทำบุญให้ประเทศร่วมกัน และเป็นสิริมงคลแด่ตนเอง

ทั้งนี้ โครงการ “หุ้มปลียอดทองคำพระธาตุเชิงชุม ส่วนที่ 3”
นำโดย 3 ภาคี ประกอบด้วย วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร, จังหวัดสกลนคร, มูลนิธิพุทธภูมิธรรม
จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่รอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ ทำนุบำรุงพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนสองฝั่งโขง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้ง เป็นการทำบุญให้กับประเทศด้วยสามัคคีธรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ

ขอส่งพลังบุญและมงคลอธิษฐานทั้งปวง ให้แด่กัลยาณมิตรทุกท่าน ให้ได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญทุกประการ ร่วมกัน เทอญ…

#เชิญติดตามข่าวสาร มูลนิธิพุทธภูมิธรรม … ธรรมทาน งานบุญ ที่

#Line Official Account กด :
https://lin.ee/k82SI8J

Line ID : @bbdf

Page #Facebook : มูลนิธิพุทธภูมิธรรม
https://web.facebook.com/bbdf.org

สาธุๆๆอนุโมทามิฯ

#มูลนิธิพุทธภูมิธรรม
#พุทธภูมิธรรมนำสุข
#ทำบุญ #สุขใจที่ได้ทำบุญ
#ให้ทาน #ธรรมทาน