สตูล-ผู้ว่าฯ นำขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สตูล-ผู้ว่าฯ นำขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

 

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานนำขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เคลื่อนออกจากศาลากลางจังหวัดสตูล ไปยังจังหวัดตรัง โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันจำนวนมาก

 

สำหรับกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้มีรูปแบบการจัดกิจกรรม และกำหนดจัดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งสายการจัดกิจกรรมเป็น 10 สาย จำนวนธงสายละ 72 คันธง รวมจำนวน 720 คันธง โดยจังหวัดต้นทาง ทั้ง 10 สาย จะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ส่งต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ครบทุกจังหวัด

 

 

และมีกำหนดเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ไปยังกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เพื่อเข้าร่วมในขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 และขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567

 

ทั้งนี้ จังหวัดสตูล เป็น 1 ใน 10 จังหวัดต้นทาง ซึ่งในวันนี้ (2 มิ.ย. 67) ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เคลื่อนออกจากศาลากลางจังหวัดสตูลเพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดตรัง ณ จุดเขตแดนรอยต่อจังหวัดสตูล – ตรัง ที่บริเวณโรงเรียนบ้าน เขาติง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในเวลา 14.00 น. รวมระยะทาง 91 กิโลเมตร

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล