ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” นำพสกนิกรจังหวัดปทุมธานี พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” นำพสกนิกรจังหวัดปทุมธานี พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

 

 

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 67 เวลา 19.19 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานนำพสกนิกรจังหวัดปทุมธานี ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมี นายกอบชัย ชูโต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี

 

 

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต. ยุทธนา จอนขุน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ กลุ่มแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 

โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้วางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายธูปเทียนแพ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ก่อนจะกล่าวคำกราบยังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ในนามพสกนิกรจังหวัดปทุมธานี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย สืบสาน พัฒนา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของปวงชนชาวไทย จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีต่างจุดเทียน และร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติร่วมกัน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน