สมุทรปราการ-“อิมพีเรียลเวิล์ด สำโรง” จับมือ VSPO กับ PUBG MOBILE แข่งขัน Esports ระดับ South East Asian ชิงเงินรางวัล กว่า 6 ล้านบาท!!

สมุทรปราการ-“อิมพีเรียลเวิล์ด สำโรง” จับมือ VSPO กับ PUBG MOBILE แข่งขัน Esports ระดับ South East Asian ชิงเงินรางวัล กว่า 6 ล้านบาท!!

 

ศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์สำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จัดแถลงข่าว โดยมี คุณโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง พร้อมด้วย นางสาวนิตยา สุพัฒน์เดชากุล ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาของอิมพีเรียล และ นายกสมาคมส่งเสริมกีฬาอาชีพ จ.สมุทรปราการ Mr. Clement Hui, Business Development Director of South East Asia, VSPO Global Business Group และ Mr.Andrew Manugian, Country Head from PUBG ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันที่มีชื่อว่า PMSL หรือ PUBG MOBILE SUPER LEAGUE SUMMER (2024 PMSL SEA Summer)

ซึ่งเป็นการแข่งขัน Esports ระดับนานาชาติ จัดขึ้นที่อิมพีเรียลเวิล์ด สำโรง วันที่ 8 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2567 โดยทางด้าน นางสาว นิตยา เปิดเผยว่า โครงการนี้สืบเนื่องจาก ตนได้รับคำแนะนำจาก คุณสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ที่ปรึกษา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ว่าท่านสนใจในกีฬา Esports มาก เพราะทราบว่า นักเรียนและนักศึกษาของไทยให้ความสนใจในกีฬาประเภทนี้เป็นอย่างสูง จำนวนเยาวชนไทยที่ติดตามหรือลงแข่งขันในกีฬา Esports มีเกือบ 10 ล้านคน คุณสงคราม คิดว่ากีฬานี้มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาเยาวชนของไทยให้เกิดเป็นอาชีพได้หลายแขนง ทั้งด้านตัวกีฬาเอง, ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง, ด้าน Programming, ด้านการ Broadcasting, ด้านการตลาด, ด้านการสร้างสรรค์ Contents และด้านอื่นๆอีกมากมาย ตัวท่านเองต้องการจะส่งเสริมนักกีฬาให้สามารถสร้างฐานอาชีพที่เด็กสนใจและมีความรักได้ และจะหาทางให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้วย ตนเองสนใจในกีฬาประเภทนี้อยู่แล้ว

 

และเมื่อทราบว่าทาง VSPO และ PUBG MOBILE อยากจะจัดการแข่งขัน Esports รอบที่ 2 ในประเทศไทย จึงได้ส่งชื่ออิมพีเรียลเวิล์ด สำโรง เข้าแข่งขันร่วมกับศูนย์การค้าและศูนย์กีฬาอีกหลายๆแห่ง จุดแข็งที่อิมพีเรียลเวิล์ดได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้น่าจะอยู่ที่ความตั้งใจจริงที่จะพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นมือชีพ ไปสู่อนาคตทางด้านอาชีพที่หลากหลายของเยาวชนของเรา ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับทาง VSPO และ PUBG MOBILE“ สมาคมส่งเสริมกีฬาอาชีพ จ.สมุทรปราการ” ที่คุณนิตยาเป็นประธานมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนักกีฬาตั้งแต่ระดับสมัครเล่นให้ไปสู่ระดับอาชีพ ทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและในระดับประเทศ คุณนิตยาเห็นว่าการร่วมมือทำงานกับ VSPO และ PUBG MOBILE เป็นการทำงานแบบมีอุดมการณ์ร่วมกัน มี Passion ที่คล้ายคลึงกัน มีการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีพลังร่วม (Synergy) โดยมุ่งที่จะส่งเสริมกีฬา Esports ในประเทศไทยให้เป็นกีฬาที่มีคุณค่า และมีประโยชน์กับสังคม ให้เป็นกีฬาที่จะกลายเป็นอาชีพที่เชิดหน้าชูตาต่อไป

 

คุณโอฬาร กิจเลิศโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อิมพีเรียลเวิล์ด เห็นว่าการจัดการแข่งขัน PUBG Mobile Super League สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของอิมพีเรียลเวิล์ดที่จะสร้างศูนย์กิจกรรมทางด้านกีฬาขึ้นที่บริเวณชั้น 5-6-7 โดยมีโครงการ IMXerciety ที่จะรวมกีฬาสมัยใหม่ประเภทต่างๆไว้ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่ฝึกซ้อมด้านกีฬาของเยาวชน คุณโอฬารต้องการที่จะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้มาสัมผัส ได้มารู้จักกับกีฬาที่เขาสนใจ อิมพีเรียลจะพยายามสร้างสถาบันอบรมกีฬา (Academy) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาไปตามความสามารถของตน ในการแข่งขันกีฬา Esports ครั้งนี้ ทางอิมพีเรียลจะเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้ามาชมการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบ Final ที่มีการเปิดให้เข้าชมกัน และจะมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Esports

 

โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ Streaming, Broadcasting และเกี่ยวกับกีฬา Esports มาให้คำแนะนำกับนักศึกษาที่สนใจด้วย ในอนาคตเราวางแผนที่จะร่วมพัฒนากีฬา Esports ไปกับทีมงานของ VSPO และ PUBG MOBILE โดยมุ่งหน้าไปในทางการให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬานี้ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การส่งเสริมให้เกิดหลักสูตรต่างๆในโรงเรียนระดับมัธยม และระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นไปในทางการสร้างโอกาสทั้งด้านกีฬา และด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไป ในปีนี้มีทีมสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน จากประเทศไทย 5 ทีม ประเทศอินโดนีเซีย 8 ทีม ประเทศมาเลเซีย 7 ทีม และประเทศเวียดนาม 4 ทีม

โดยภายหลังจากการแถลงข่าว นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ได้พาสื่อมวลชน เข้าชมการซ้อมก่อนการแข่งขันจริงของแต่ละทีม ก่อนที่จะเริ่มแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 พ.ค.นี้

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน