กาฬสินธุ์ชาวกลางหมื่นจัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคการกุศลหาทุนทะนุบำรุงวัด

กาฬสินธุ์ชาวกลางหมื่นจัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคการกุศลหาทุนทะนุบำรุงวัด

 


“วิรัช พิมพะนิตย์” หรือ “ส.ส.หมู” กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลกลางหมื่น พร้อมด้วยผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน และประชาชน จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคการกุศล หนึ่งในกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำหลวงปู่ใหญ่วัดป่าปฐมปฏิมากร เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างห้องน้ำพระสงฆ์ ลานซักล้าง ต่อเติมกำแพงรอบวัด เป็นการร่วมกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนสถาน

 

ที่วัดป่าปฐมปฏิมากร ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ เขต 1 หรือ “ส.ส.หมู วิรัช” เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคการกุศล เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างห้องน้ำพระสงฆ์ ลานซักล้าง และต่อเติมกำแพงรอบวัด ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในงานประเพณีสรงน้ำหลวงปู่ใหญ่วัดป่าปฐมปฏิมากร โดยมีนายเกียรติไกร ถิ่นวิไล นายกเทศมนตรีตำบลกลางหมื่น พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวตำบลกลางหมื่นร่วมงานจำนวนมาก

 

นายเกียรติไกร ถิ่นวิไล นายกเทศมนตรีตำบลกลางหมื่น กล่าวว่า งานบุญประเพณีสรงน้ำหลวงปู่ใหญ่วัดป่าปฐมปฏิมากรครั้งนี้ เป็นการบูรนาการร่วมกันทั้งเทศบาลตำบลกลางหมื่น ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนพร้อมกันจัดงานขึ้น โดยมีกิจกรรมประเพณีสรงน้ำหลวงปู่ใหญ่วัดป่าปฐมปฏิมากร พร้อมให้การต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคี นอกจากนี้ยังการกิจกรรมรำวงย้อนยุคการกุศล เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างห้องน้ำพระสงฆ์ ลานซักล้าง และต่อเติมกำแพงรอบวัด ซึ่งเป็นการร่วมกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนสถาน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

 

ด้านนายวิรัช พิมพะนิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่า การจัดงานบุญประเพณีสรงน้ำหลวงปู่ใหญ่ในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความมุ่งมั่นและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาชุมชนเห็นความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และได้ส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้เป็นมรดกสำหรับลูกหลานสืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย