นครนายก – พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

นครนายก – พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานสงฆ์ พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก กล่าวรายงาน พร้อมมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีปิดฯ เป็นจำนวนมาก

   

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก มีพระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก และส่วนราชการจังหวัดนครนายก มีนายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 68 รูป ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง

     

ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์และส่วนราชการให้การสนับสนุน พร้อมทั้งมีกองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก และพระวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่สามเณรตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ให้โอวาทพร้อมปิดโครงการฯ และเมตตามอบเกียรติบัตรให้แก่สามเณรที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการอบรม และมอบรางวัลแก่สามเณรที่ผ่านการทดสอบความรู้อยู่ในเกณฑ์คะแนนดีจำนวน 4 รูป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเจริญพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมภรรยา มอบทุนการศึกษาให้แก่สามเณรตามลำดับต่อไป

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก