ปทุมธานี “คลื่นคนบุญแห่อาบน้ำมนต์ธรณีสารใหญ่ ๕ เดือน ๕ ” พระครูขันติธรรมรัต เจ้าอาวาส วัดตระพัง สามโคก กันอย่างคึกคัก

ปทุมธานี “คลื่นคนบุญแห่อาบน้ำมนต์ธรณีสารใหญ่ ๕ เดือน ๕ ” พระครูขันติธรรมรัต เจ้าอาวาส วัดตระพัง สามโคก กันอย่างคึกคัก

 

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดตระพัง หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วัดตระพังได้จัดพิธีอาบน้ำมนต์ธรณีสารใหญ่ ๕ เดือน๕ ให้กับศิษยานุศิษย์เพื่อเป็นสิริมงคลโดยมีพระครูขันติธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดตระพัง สามโคก เจ้าพิธีส่วนบรรยากาศพิธีอาบน้ำธรณีสารเมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น.ได้มีศิษยานุศิษย์ทั้งใกล้และไกลต่างทยอยมาที่วัดตระพัง ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีอาบน้ำมนต์และต่อมาเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.พระครูขันติธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดตระพัง เจ้าพิธีสวดคาถาทำน้ำมนต์ธรณีสาร ทำน้ำมนต์โดยสวดพระคาถา ๓ ครั้งไปพร้อมกับหยดน้ำตาเทียนลงไปในขันหรือถังน้ำนั้นเสร็จแล้ว เริ่มพิธีอาบน้ำมนต์ธรณีสารให้กับศิษย์ยานุศิษย์ น้ำมนต์ธรณีสาร แก้เคาะห์ล้างอัปมงคล แก่สิ่งอุบาท ปัดเป่าเสนียดจัญไร น้ำมนต์ธรณีสารแตกต่างกับน้ำมนต์พระปริตรใช้เจตนาในการทำ เช่น น้ำมนต์พระปริตรทำเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนน้ำมนต์ธารณีสาร จะมีพระคาถาตำราปลุกเสกเฉพาะ ทำเพื่อเป็นสิริมงคลยังสามารถแก้สิ่งอุบาทปัดเป่าเสด็จจัญไร

ขับไล่ล้างอาถรรพ์ล้างพวกเสนียดจัญไร ลมเพลมพัดและคุณไสย และอวิชชาและภัยต่างๆทั้งปวงให้หมดไป การจัดพิธีอาบน้ำมนต์ธรณีสารใหญ่ให้กับศิษย์ยานุศิษย์ สืบเนื่องครั้งก่อนทางวัดตระพังโดยท่านพระครูพระขันติธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดตระพัง ได้จัดพิธีอาบน้ำมนต์ธรณีสารให้กับศิษย์ยานุศิษย์ และมีคณะศิษยานุศิษย์ที่พลาดโอกาสในครั้งที่ผ่านมาเลยมาขอให้ท่านพระครู จัดพิธีอาบน้ำมนต์ธรณีสารใหญ่อีกครั้ง ทางท่านพระครูจึงได้จัดพิธีขึ้นอีกครั้งในวันนี้เพื่อศิษย์ยานุศิษย์ ได้อาบน้ำมนต์ธารณีสารใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัวสืบไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน