ขอนแก่น – “ทม.บ้านทุ่ม” จัดโครงการเมืองสุขภาวะดีสู่สังคมน่าอยู่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเมนูอาหารสุขภาพ ภายใต้โครงการเมืองสุขภาวะดีสู่สังคมน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567

 

  
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ โรจนะชาลี รองนายกเทศมนตรีฯ,จ่าเอกวันชัย ชัยจริยาวัตร รองปลัดเทศบาล,นางอัญชนา เตชะอำนวยวิทย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเมนูอาหารสุขภาพ ภายใต้โครงการเมืองสุขภาวะดีสู่สังคมน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผู้ร่วมอบรม จำนวน 40 คน

     

นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม กล่าวว่าการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเมนูอาหารสุขภาพ ภายใต้โครงการเมืองสุขภาวะดีสู่สังคมน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมและเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสุขภาพดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ความรู้ประชาชนเพื่อการพัฒนาสู่ความเท่าเทียมด้านสุขภาพ โดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกาย และสาธิตการทำปอเปี๊ยะสดเวียดนาม เป็นการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพที่ถูกวิธี.