ปทุมธานี เตรียมพัฒนาพื้นที่ตำบลบ่อเงินเป็นพื้นที่ต้นเเบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเเบบอารยเกษตร ตามเเนวพระราชดำริ

ปทุมธานี เตรียมพัฒนาพื้นที่ตำบลบ่อเงินเป็นพื้นที่ต้นเเบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเเบบอารยเกษตร ตามเเนวพระราชดำริ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเเบบอารยเกษตร ตามเเนวพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี เพื่เทศบาลเมืองปทุมธานีเเละสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดปทุมธานีคิดเห็นถึงความต้องการของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมเเก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยมีร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ไกรนรา นายอำเภอลาดหลุมแก้ว พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่าย เเละประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อเงิน เข้าร่วมการประชุมฯ

 
ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีได้คัดเลือกพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมเเก้ว จังหวัดปทุมธานีื เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเเบบอารยเกษตร ตามเเนวพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย เเละเพื่อช่วยบรรเทาเเละเเก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำเเล้งของประชาชน

 

ตลอดจนเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เเละทฎษฎีใหม่ประยุกต์เเบบอารยเกษตรมาดำเนินการ โดยในวันนี้เทศบาลเมืองปทุมธานีเเละสำนักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดปทุมธานี ได้ชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบฯ พร้อมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอเเนะ ความต้องการของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการฯ ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจะนำข้อเสนอเเนะที่ได้ไปปรับปรุงผังการพัฒนาพื้นที่เเบบอารยเกษตรเเละดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน