อุตรดิตถ์-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์จากเหตุการณ์วาตภัย

อุตรดิตถ์-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์จากเหตุการณ์วาตภัย

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ

 

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วาตภัย เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ชึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับผลกระทบและเสียหายเป็นวงกว้าง บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 6,536 ครัวเรือน ราษฎรได้รับผลกระทบ 7 – 8 พันคน รวม 58 ตำบล 329 หมู่บ้าน 28 ชุมชน ระบบไฟฟ้าและประปาได้รับความเสียหายต้องหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าหลายวัน

 
สำหรับในส่วนของโรงพยาบาลนั้นได้รับความเสียหาย 5 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 7 แห่ง และที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์นั้น ตึก 100 ปี สธ (กระทรวงสาธารณสุข) ที่ได้รับความเสียหายหนักโดยเฉพาะตึกศัลกรรม มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2 ราย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุวาตภัย 29 ราย ต้อง Admit 3 ราย

 
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ต้องรีบทำการซ่อมแซมอาคารโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เสียหายมากกว่านี้หากเกิดฝนตกลงอี ขอชื่นชมทีมแพทย์ พยาบาลที่ตั้งใจช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน