กระบี่ ขอเชิญเที่ยวงานใหญ่แห่งปี “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 152 ปี เมืองกระบี่ เทิดไท้องค์ราชัน”

กระบี่ ขอเชิญเที่ยวงานใหญ่แห่งปี “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 152 ปี เมืองกระบี่ เทิดไท้องค์ราชัน”

 

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ลานประติมากรรมปูดำ อ.เมือง จ.กระบี่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ 152 ปี เมืองกระบี่ เทิดไท้องค์ราชัน พร้อมด้วยพ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ นางคันธรส รองรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่กระบี่ นางระวีวรรณ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ นายติณห์ ชนะบางแก้ว กรรมการด้านสื่อโซเชียลของสมาคมร้านอาหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าว

 

นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และในห้วงจังหวัดกระบี่ครบรอบการจัดตั้งเมือง ทางจังหวัดกระบี่จึงได้จัดเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลอง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการเฉลิมฉลองการครบวาระ 152 ปีการจัดตั้งเมืองกระบี่ ในงาน “ครบรอบ 152 ปี เมืองกระบี่ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อให้ชาวกระบี่ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมภาคภูมิใจที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันก่อร่างสร้างเมืองกระบี่มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ยังร่วมกันบูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกระบี่ให้ดีขึ้นอีกด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน”

สำหรับการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณลานประติมากรรมปูดำ ริมเขื่อนหน้าเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ,ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขบวนช้างทรง ขบวนอัตลักษณ์ของดีกระบี่ ทั้ง 8 อำเภอ ขบวนการแต่งกายย้อนยุค พร้อมขบวนนางรำกว่า 1,000 คน พิธีเปลี่ยนป้ายปีเมือง การแสดงศิลปะวัฒนธรรม Street Art นิทรรศการศิลปะมีชีวิตและภูษาศิลป์พื้นถิ่นใต้ และการประกวดภูษาศิลป์ถิ่นอันดามัน การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP เทศกาลอาหารพื้นถิ่น ฟู้ดทรัค ( Food Truck) การแสดงแสง สี เสียง สืบตำนานเมืองกระบี่ ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ทุกวัน

ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ได้รับการสันนิษฐานว่าเคยเป็นชุมชนโบราณมาก่อนประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งใน 12 เมืองนักษัตรของอาณาจักรตามพรลิง ในสมัยรัชกาลที่ 2 เจ้าพระยานครได้มอบหมายให้ปลัดเมืองไปตั้งเพนียดคล้องช้าง จนมีผู้คนอพยพตามมาอยู่กลายเป็นชุมชนใหญ่ จึงยกฐานะขึ้นเป็นแขวงปกาสัย ขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราช จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองปกาสัย และพระราชทานนามว่า กระบี่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2415 ตั้งที่ทำการอยู่ที่ตำบลกระบี่ใหญ่ (บ้านตลาดเก่า) โดยมีหลวงเทพเสนาเป็นเจ้าเมืองคนแรก ต่อมาปี พุทธศักราช 2418 ได้แยกการปกครองออกจากนครศรีธรรมราช ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และในปี พุทธศักราช 2443 สมัยพระยารัษฏานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ตได้พิจารณาเห็นว่า ศาลากลางจังหวัดที่บ้านตลาดเก่านั้น ไม่สะดวกต่อการคมนาคม เพราะสมัยนั้นต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะ จึงย้ายมาที่ตั้งเมืองไปอยู่ตำบลปากน้ำ และเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจนถึงปัจจุบัน…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน