ปทุมธานี จัด Big Cleaning Day ณ สวนเทพปทุม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ปทุมธานี จัด Big Cleaning Day ณ สวนเทพปทุม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 


เมื่อวันที่ 1 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาววัชรินทร์ มิ่งขวัญรุ่งเรือง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเมืองปทุมธานี พลอากาศเอก สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนเทพปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีบัญชาในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร ดูแลเรื่องความสะอาด โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนห้างร้าน อาคาร สถานที่ทำการ เพื่อให้ทุกพื้นที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจังหวัดปทุมธานี จัดให้มีการบูรณาการรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยเส้นทางคมนาคม ทางเท้า เกาะกลางถนน สะพานลอย ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ คลองชลประทาน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี อำเภอทุกแห่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้าจังหวัดปทุมธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป โดยจัดกิจกรรม “สัปดาห์รักษาความสะอาด” ดำเนินการต่อเนื่องระหว่างวันที่ 1 – 5 ของทุกเดือน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลในปีนี้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน