แม่ฮ่องสอน-ชาวบ้านแม่ลามาหลวง ร่วม ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมบวชป่าอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ มายาวนานนับ 10 ปี

แม่ฮ่องสอน-ชาวบ้านแม่ลามาหลวง ร่วม ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมบวชป่าอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ มายาวนานนับ 10 ปี

 


ชาวบ้านแม่ลามาหลวง ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ได้แสดงออกถึงความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาผืนป่าต้นน้ำ ซึ่งได้ทำกันมาเนินนานกว่า 10 ปี โดยยึดถือคติตามความเชื่อในแต่ละศาสนา กิจกรรมจะมีทั้งการทำบุญ สวดมนต์ ตามวิถีชาวพุทธ มีการเลี้ยงเจ้าที่ป่าเขา พิธีตามความเชื่อ และ พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์

โดยพี่น้องประชาชนชาวแม่ลามาหลวง ก็จะมารวมตัวกันบริเวณป่าต้นน้ำ ห้วยแม่ลามา เพื่อทำพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งพื้นที่ที่มีการบวชป่า ชาวบ้านก็จะช่วยกันอนุรักษ์รักษาไม่ตัดไม้ทำลายป่า ส่วนแหล่งต้นน้ำ ก็จะอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำห้ามจับห้ามกิน เพื่อสร้างสมดุลและคืนความสมบูรณ์ให้กับผืนป่า

สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127