3 พันธมิตร จังหวัดกระบี่ เชิญนักวางผังเมือง ผู้ เชี่ยวชาญด้านน้ำ ระดับโลก เพื่อขับเคลื่อน การเติบโตเมืองกระบี่สู่สากลติดเมืองน่าอยู่ระดับโลก

3 พันธมิตร จังหวัดกระบี่ เชิญนักวางผังเมือง ผู้ เชี่ยวชาญด้านน้ำ ระดับโลก เพื่อขับเคลื่อน การเติบโตเมืองกระบี่สู่สากลติดเมืองน่าอยู่ระดับโลก

 

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ร้านโบทานี คาเฟ่ แอนด์ อีเทอร์รี่ (Botany Café & Eatery)

จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จับมือ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เชิญนักวางผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำระดับโลก ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การออกแบบเพื่อความยั่งยืนจากนักวางผังเมือง และสถาปนิกชื่อดังระดับโลกที่ออกแบบ Gardens by the bay, Jewel Changi Airport, Google kings cross office ฯลฯ จากที่ปรึกษาระดับโลกที่มีชื่อเสียงซึ่งเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และความยั่งยืน มีความเชี่ยวชาญ

เพื่อช่วยให้กระบี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและนิเวศน์ที่ดีที่สุด โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ และนางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายถึงประสบการณ์จริงของคนทำงานจริงที่ประสบความสำเร็จในงานระดับโลก ได้แก่ Strategic Master planning,

การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน, การวางแผนสนามบิน ท่าเรือ บริหารจัดการน้ำ, การประเมินและการตรวจสอบ ที่สามารถยกระดับกระบี่ ให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำ ไปพร้อมกับการปกป้องธรรมชาติ ความงดงามและมรดกทางวัฒนธรรม สร้างสมดุลระหว่างความต้องการของนักท่องเที่ยวและการรักษาทรัพยากรอันล้ำค่า สำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต และพร้อมผลักดันเมืองกระบี่สู่เมืองสากลและเมืองน่าอยู่ติดอันดับโลกต่อไป