ลำปาง-อ.เมืองลำปาง ร่วมถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะแก่สามเณร โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ลำปาง-อ.เมืองลำปาง ร่วมถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะแก่สามเณร โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะแก่สามเณร โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการถวายฯ พร้อมด้วย นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง / นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดลำปาง / หัวหน้าส่วนราชการ / ครอบครัวของสามเณร และคณะศรัทธา โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ ณ วัดเกาะวาลุการาม อ.เมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายนถึง 6 พฤษภาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทย ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนมีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

 

#บรรพชาเฉลิมพระเกียรติ#วัดเกาะวาลุการาม#อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข#มหาดไทย#อำเภอคุณธรรม#หมู่บ้านศีลธรรม

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน