ร้อยเอ็ด… 3 ก้อนเส้า เดินหน้าต่อจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ ปลายปี 2567 ศกนี้

ร้อยเอ็ด… 3 ก้อนเส้า เดินหน้าต่อจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ ปลายปี 2567 ศกนี้

 

 

วันนี้(22 เมษายน 2567) เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั่วคราวร้านสคิปเปอร์ การ์เด้น ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด นายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร) ประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมฯ โดยมีนายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี 101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล (อ.ร่วม คชาธโร) ผู้บริหารชมรมจิตอาสา พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน101 โดยความอุปถัมภ์ของพระครูธรรมธร ประกาศิต(อ.คิง ชุตินุธโร) กรรมการบริหารชมรม สมาชิกชมรม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

นายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อม ปภัสโร) กล่าวว่าการที่ชมรมเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็เพื่อปรึกษาหารือทิศทางการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลของชมรม พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อระดมทุนเป็นทุนในการจัดกิจกรรมของชมรมไม่ว่าจะเป็นด้านการกีฬาห่างไกลยาเสพติด เช่นโครงการลงพื้นที่เปิดคลีนิกสอนฟุตบอลให้กับลูกหลานและเยาวชนชาวร้อยเอ็ดทั้ง 20 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด – มอบอุปกรณ์กีฬา(ลูกฟุตบอล)ให้กับน้องๆเยาวชนทั้ง 20 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด – อบรมโค้ชฟุตบอลให้กับผู้ที่สนใจทั้ง 20 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด – โครงการ1อำเภอ 2 นักฟุตบอลลูกหลานชาวจังหวัดร้อยเอ็ด(ดำริของพระครูปลัดสุขวัฒน์ อ.ต้อม ปภัสโร องค์อุปถัมภ์ชมรมฯ) เป็นต้น

ด้านนายศรานุวัฒน์ นุศาสตร์สังข์ ประธานชมรมรวมมิตรคิดทำดี101 โดยความอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล(อ.ร่วม คชาธโร) เผยว่ายินดีให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการทุกโครงการของชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) ปัจจุบันทั้ง 2 ชมรมได้จับมือกันเปิดคลีนิกสอนฟุตบอลให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ฟรี ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองให้ความสนใจส่งลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 150 คน โครงการของชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้ (โหวดพิฆาต)เป็นโครงการและเป็นกิจกรรมที่ดีที่เน้นส่งเสริมให้ลูกหลานชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกกำลังกายห่างไกล เกมส์และยาเสพติด ทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงปิดเทอม และขยายผลต่อไปยังกิจกรรมหรือโครงการลงพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อต่อยอดโดยการเปิดคลีนิกสอนฟุตบอลให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนชาวร้อยเอ็ด มอบลูกฟุตบอล มอบเสื้อกีฬา จัดอบรมโค้ชฟุตบอลโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการ 1 อำเภอ 2 นักฟุตบอล 1 อำเภอ 1 โค้ชฟุตบอล เป็นต้น

ประธานชมรมจิตอาสา พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน101 กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทั้ง 3 ชมรมเป็นเหมือนภาคีเครือข่ายซึ่งกันและกันมีแนวทางความคิดและอุดมการณ์ไกล้เคียงกันคือมุ่งหมายและมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ออกกำลังกายห่างไกลเกมส์และยาเสพติดโดยการใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางและจะขยายผลต่อยอดไปสู่การเป็นทีมสโมสรของจังหวัดร้อยเอ็ด ของคนร้อยเอ็ดทุกคนในอนาคตข้างหน้า โดยลูกหลานเยาวชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านเป็นทรัพยากรณ์บุคคลที่ทรงคุณค่าและเป็นขุมกำลังสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้สู่เป้าหมายที่ทางชมรมทั้ง3ชมรมได้วางไว้ร่วมกัน ด้วยการเสียสละและจิตอาสาเป็นที่ตั้ง

การดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆของชมรมจะสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างรวมกัน เช่น ความเสียสละ จิตอาสา การมีส่วนร่วมของบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ความรักสมัครสนานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คุณธรรมของผู้บริหารในชมรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และที่สำคัญงบประมาณในการดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นต้องอาศัยความร่วมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน บริษัท ห้างร้านในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั่วประเทศ โดยชมรมทั้ง 3 ชมรมจะเป็นหลักเป็นแกนกลางจับมือกันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการต่างๆให้สำเร็จลุร่วงตามเจตนาและวัตถุประสงค์สืบต่อไป เพื่อเด็กและเยาวชน ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างแท้จริง โดยการเอาความเสีนสละและจิตอาสานำธุรกิจ ไม่มีสี ไม่แบ่งแยก เป็นกลางทางการเมือง เป็นต้น

ว่าที่ร้อยตรีธนาเดช ชาญประไพร นายทะเบียนชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) กล่าวว่าการร่วมมือกันของ3ชมรมเป็นเรื่องที่น่ายินดี ความสามัคคีเป็นเรื่องที่สำคัญ อีกอย่างการบริหารบุคคลในองค์กรก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้อยที ถ้อยอาศัยมีอะไรปรึกษาหารือกันเป้าหมายเดียวกันความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเราทำได้อยู่แล้ว อีกอย่างความต่อเนื่องเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกิจกรรมเปิดคลีนิกสอนฟุตบอลเด็ก ฟรี ช่วงปิดภาคเรียน ที่วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดที่กำลังจะปิดลงในอีกไม่กี่วันก่อนเปิดเทอมใหม่เราจะขายผลต่อเนื่องในวันเสาร์และอาทิตย์จะดีหรือไม่เพราะเด็กๆเปิดเทอมแล้ว จันทร์-ศุกร์มาเรียนไม่ได้แน่นอนเพราะต้องเรียนหนังสือถ้าเป็นวันเสาร์ วันอาทิย์น่าจะมาเรียนได้ ฝากให้คณะกรรมการบริหารชมรมพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมนายธนาเดช กล่าว

ก่อนปิดการประชุมนายณฐกร ขามกุลา ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อง ปภัสโร) กล่าวว่าขอบคุณคณะกรรมการบริหารชมรมทั้ง 3 ชมรมที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอบคุณสมาชิกใหม่ทั้ง3ท่านที่ยินดีที่จะร่วมทิศทางร่วมอุดมการณ์กับเรา ช่วงบ่ายโมงครึ่ง(13.30 น.)วันนี้จะเดินทางเข้ายื่นหนังสือขอขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายเอกภาพ พลซื่อ เป็นนายกสมาคมฯและให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางและพร้อมที่จะสนับนับสนุนเรื่องงบประมาณที่มีให้ทางชมรมได้ต่อยอดกิจกรรมโครงการดีๆเพื่อเด็กและเยาวชนชาวร้อยเอ็ดในฐานะหัวหน้าองค์กรขอกราบขอบพระคุณท่านนายกเอกภาพ พลซื่อ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดมา ณ โอกาสนี้ และขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน องค์กรต่างๆที่พร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดีดีของชมรม

ถ้ามีบุญวาสนาในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในปลายปีนี้ตามวาระและโอกาสอำนวย ครูบาอาจารย์เห็นพ้อง ก็จะเป็นอีก1กำลังใจที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการให้ไปสู่เป้าหมายให้เร็วขึ้นและยั่งยืนต่อไป ชมรมทั้ง3ชมรมยังเปิดโอกาสให้กับ ท่านที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับเราคืออยากเห็นลูกหลานเยาวชนชาวร้อยเอ็ดได้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลเกมส์และยาเสพติด เป็นคนดี เป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ เพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด

เรามาช่วยกัน ร่วมมือกันสนับสนุน ผลักดัน เป็นส่วนหนึ่งกับชมรมเรา ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรม (ฟรี) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมกับพวกเราได้ที่ เพจเฟสบุค สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) เพจเฟสบุค ชมรมรวมมิตรคิดทำดี เพจเฟสบุค ชมรมจิตอาสา พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน101 หรือกรรมการบริหารชมรมทุกคนที่ท่านรู้จัก คนกีฬาช่วยพัฒนาฟุตบอลร้อยเอ็ด เพื่อร้อยเอ็ด ประธานชมรมฟุตบอลร้อยเอ็ดซิตี้(โหวดพิฆาต) โดยความอุปถัมภ์ของพระครูปลัดสุขวัฒน์(อ.ต้อง ปภัสโร) กล่าวไว้ในที่สุด สาธุ

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689