“เชียงราย”ตม.เชียงรายตรวจเข้มสกัดกั้นการค้ามนุษย์และแรงงานเถื่อนเข้าหัวเมืองชั้นใน

“เชียงราย”ตม.เชียงรายตรวจเข้มสกัดกั้นการค้ามนุษย์และแรงงานเถื่อนเข้าหัวเมืองชั้นใน

วันนี้ 22เมษายน 2567 เวลา18.30 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เทียนทอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย์ จำรัส รอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย พ.ต.ท.ภัทรพงศ์ ชูชื่น สว.ตม.จว.เชียงราย โดย ร.ต.อ.หญิงชยาภรณ์ วงษ์สุวรรณ์ รอง สว.ตม.จว.เชียงราย ได้คัดกรองบุคคลสุ่มเสี่ยงตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตรวจพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา รวม 75ราย

จากการสอบถาม แจ้งความประสงค์โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวส่วนใหญ่จะเดินทางเข้าไปรับจ้างทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบปัจจัยยังชีพในการเดินทางพบว่าไม่มีปัจจัยยังชีพ จึงได้ปฎิเสธเข้าเมือง ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12(2) (3) ได้ทำการผลักดันกลับออกนอกราชอาณาจักรต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/หัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย