ลำปาง-หนักให้กลายเป็นเบา เราช่วยเหลือกัน เพราะทหารเป็นที่พึ่งในทุกโอกาส

ลำปาง-หนักให้กลายเป็นเบา เราช่วยเหลือกัน เพราะทหารเป็นที่พึ่งในทุกโอกาส

วันนี้ 22 เมษายน 67 เวลา 16.20 น.บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง – งาว (ขาขึ้น) ก่อนถึงช่องทางหมายเลข 1 รถบรรทุก (รับซื้อเศษเหล็ก) ยี่ห้อ ฮีโน่ มีนาย เจริญ รุ่งอารีย์ เป็นผู้ขับขี่ จอดเสีย-เครื่องยนต์ขัดข้องและมีน้ำมันเครื่องหยดกระจายบริเวณผิวถนน ไม่สามารถขับต่อได้

ร้อยตรี พิพัฒน์ ดวงใจ นายทหารเวร สถานึสารวัตรทหาร มทบ.32 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารฯเข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนและสัญจรได้อย่างปลอดภัย แต่เนื่องจากรถได้บรรทุกเศษเหล็กมาเป็นจำนวนมากประกอบกับเป็นทางลาดขึ้นเนิน หากรอรถลากจูงเกรงจะใช้เวลานานและกีดขวางการจราจร และได้รับการประสานจาก จ.ส.ต. จตุภูมิ ธราวรรณ

ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สิบเวรห้องวอลล์รูม มทบ.32 และมีรถแลนโลว์เวอร์ที่มีขนาดกำลังเครื่องยนต์พอจะลากจูงรถบรรทุกไปจอดยังที่กว้างขวางและปลอดภัยบริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี พร้อมได้นำทรายมากลบบริเวณที่มีนำมันเครื่องรั่วเพื่อความปลอดภัย

ทัังนี้หลังจากเคลื่อนย้ายรถได้แล้ว เจ้าของรถได้ให้ช่างของบริษัทฯ มาดำเนินการซ่อมแซมจนสามารถเคลื่อนย้ายไปยังอู่แล้วเมื่อเวลา 17.50 น. แม้อากาศที่ร้อน แต่รอยยิ้มที่ได้จากการช่วยเหลือกัน ทำให้เย็นใจคลายร้อนได้มากทีเดียว ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#มทบ32 #กองทัพบก #สารวัตรทหารมทบ32 #ทหาร
#เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน