นครนายก – วัดอุดมธานี จัดพิธีมอบผ้าไตรจีวรบรรพชาสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นครนายก – วัดอุดมธานี จัดพิธีมอบผ้าไตรจีวรบรรพชาสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบผ้าไตรจีวร บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรโสภณ เจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ให้การต้อนรับ พร้อมมีหน่วยงานราชการ ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเข้าบรรพสามเณรภาคฤดูร้อน และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งให้นักเรียนและเยาวชนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัยเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป ในการบรรพชาครั้งนี้ได้มีนักเรียน และเยาวชน สนใจเข้าร่วมในกิจกรรม จำนวน 86 คน โดยในพิธีฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีได้เชิญผ้าไตรประทานฯ มอบผ้าไตรประทานแด่นาคเอก จากนั้นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าภาพ และญาติๆ ได้มอบผ้าไตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฯ ชุดละ 10 ท่าน ตามลำดับ จากนั้นเป็นพิธีบรรพชาสามเณร ณ ศาลาการเปรียนวัดอุดมธานี พระอารามหลวง โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพวชิรโสภณ เจ้าคณะภาค 12 เป็นพระอุปัชฌาย์ ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร จากนั้นประธานหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าภาพและญาติๆ ถวายอัฐบริขาร(บาตร)แก่สามเณร จำนวน 86 รูป พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก