ลพบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย 2567

ลพบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย 2567

 

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ที่ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต1 นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร พร้อมร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567

ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย ส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณ โดยมี พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง แสดงสัมโมทนียกถา

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการปล่อยปลา ณ ริมน้ำลพบุรี หน้าวัดเชิงท่า อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ชีวิตแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย 2567 ทั้งนี้เทศบาลเมืองลพบุรีได้มอบข้าวสารถุงละ 5 กิโล จำนวน 450 ถุง ให้กับผู้มาร่วมในพิธีครั้งนี้ทุกคนอีกด้วย

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน