พังงา-นอภ.ตะกั่วป่าเร่งระดมช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้งขยายวงกว้างเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวกระทบหนัก จนท.มั่นใจช่วยได้เต็มที่

พังงา-นอภ.ตะกั่วป่าเร่งระดมช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้งขยายวงกว้างเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวกระทบหนัก จนท.มั่นใจช่วยได้เต็มที่

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.67ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในจังหวัดพังงา ได้เกิดปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ทั้งเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรขาดแคลนอย่างหนัก เดือดร้อนในหลายอำเภอของจังหวัดพังงา
อย่างเช่นที่อำเภอตะกั่วป่า นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วป่า ได้กล่าวถึงผลกระทบของประชาชนจากภัยแล้งในปีนี้ได้กำหนดโซนพื้นที่ที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รวมทั้งพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบด้วยแล้ว


ขณะนี้ได้เร่งให้หน่วยงานที่มีอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ ภาขนะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล เช่น อบต.บางไทร อบต.โคกเคียน อบต.เกาะคอเขา อบต.บางม่วง เทศบาลเมืองตะกั่วป่า เทศบาลตำบลบางนายสี เทศบาล ตำบลคึกคักซึ่งรับผิดชอบทั้งบ้านเรือนประชาชนและแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก และรถบรรทุกน้ำของอำเภอระดมขนน้ำจากแหล่งน้ำดิบที่ยังพอมีน้ำ ไปแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทุกวัน บางแห่งขนน้ำให้ประชาชนทีเดือดร้อนวันละกว่า 100 หลังคาเรือน


ขณะเดียวกันนี้แหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยว สถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเช่นแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ ได้เร่งให้เจ้าหน้าที่การประปาแก้ไขจัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อไม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดือดร้อน แต่ได้รับการยืนยันมั่นใจจากเจ้าหน้าที่ว่าขณะนี้ยังพอมีน้ำเพียงพอ แต่บางแห่งจะมีปัญหาเรื่องน้ำเค็มไหลเข้าแหล่งน้ำดิบ ทำให้ไม่สะดวกในการผลิตน้ำได้ หรือปริมาณน้ำไหลน้อย ไหลอ่อน หรือน้ำน้อยแต่ จนท.ก็พยายามแก้ไขให้ตลอดเวลา


ทางด้าน นางสุดา จันทร์แดง(เจ้เปียก) 24/2 ม. 5 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา กล่าวว่าปีนี้เดือดร้อนมากๆ แล้งหนักกว่าทุกปี ไม่มีน้ำกิน น้ำใช้เลย มีรถของ เทศบาลตำบลบางนายสีขนน้ำมาช่วยเหลือแจกจ่ายบรรเทาทุกข์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต้องเตรียมภาชนะรองรับน้ำไว้ให้เพียงพอเพราะมีบ้านเรือนประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องการน้ำรอการช่วยเหลือเช่นกัน
มีรายงานเพิ่มเติมว่าน้ำในลำคลองหลายแห่งแห้งขอดขาดเป็นช่วงๆ แทบไม่มีน้ำไหลผ่านเลยเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงหลายเดือน หากฝนยังไม่ตกหรือตกมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ คงเดือดร้อนกันหนักแน่นอน

………………………..
ภาพข่าว
นายพงษ์ศักดิ์ ประทึป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงาราย