สุโขทัย-ส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ ในงานวิถีชุมชน วิถีซุโขทัย และกิจกรรม“Sukhothai Icy Day”

สุโขทัย-ส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ ในงานวิถีชุมชน วิถีซุโขทัย และกิจกรรม“Sukhothai Icy Day”

 

จังหวัดสุโขทัย โดยการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย เพื่อดึงดูดให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสู่เมืองรอง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สุโขทัย สุขใจเที่ยวได้ทั้งเดือน รองรับการจัดงานมหาสงกรานต์ 21 วัน ของรัฐบาล เป็นการเฉลิมฉลองที่ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือUnesco ได้ประกาศให้ สงกรานต์ในไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ซึ่ง Unesco ได้ประกาศให้จังหวัดสุโขทัยเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) สาขาหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้าน (Craft and Folk Art)


จึงได้จัดงานวิถีชุมชน วิถีซุโขทัย ขึ้น โดยนำชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย มาจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยว และการสาธิต ผลิตภัณฑ์จากชุมชน เช่นการวาดปลาลายสังคโลกลงบนถุงผ้า การปั้นหม้อ การย้อมผ้าจากดินบ้านวังหาด การจักสาน ประเภทต่าง การทำสูบจากผลผลิตส้มศรีสัชนาลัย กิจกรรม DIY ทำสร้อยข้อมือจากลูกปัตและหินสี การออกบูธจำหน่านสินค้าของฝากของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์จากชุมชน มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข่าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมวิถีชุมชน วิถีซุโขทัยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 เม.ย.67 ณ บริเวณตลาดท่านน้ำรับเสด็จอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย


นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเดินทางมายังบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เล่นน้ำสนุกสนานคลายร้อนแล้ว เลือกซื้อเลือกชิมอาหารอร่อยที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสุโขทัยแล้ว ยังสามารถทดลองทำผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนและนำกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับครอบครัวและคนที่คุณรัก งานวิถีชุมชน วิถีซุโขทัย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจ้างงาน กระจายรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจฐานรากชุมชน สามารถพัฒนา ต่อยอดจากคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนและยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่น

ตามแนวทางการจัดงาน “MAHA SONGKRAN WORLD WATER FESTIVAL 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ของรัฐบาล สอดรับกับนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว ที่มุ่งผลักดันและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
มีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุโขทัย ประธานสภาอุตสาหกรรมสุโขทัย ภาคเอกชน และภาคชุมชนร่วมงาน โดยมีนางปวีณวรรณ นิลกำแหง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย นำบรรยายและการจัดกิจกรรม
#วิถีชุมชนวิถีซุโขทัย#ส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชน # สงกรานต์สุโขทัยสุขใจเที่ยวได้ทั้งเดือน


สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862