ประถมสงขลา 2 เน้นทักษะว่ายน้ำเอาชีวิต ช่วงปิดเทอม

ประถมสงขลา 2 เน้นทักษะว่ายน้ำเอาชีวิต ช่วงปิดเทอม

 


เมื่อเร็วๆนี้นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบหมายให้นางสาวชฎาพร เสนเผือก รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 2ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน โดยเครือข่ายสถานศึกษาท่าช้าง ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๙-๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สระว่ายน้ำ โรงแรมสกายปาร์ค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการจมน้ำเสียชีวิตในทุกช่วงปิดเทอมโดยเฉพาะ และให้ประชากรวัยเรียรเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตประจำวัน คาดหวัง ประชากรสงขลาเขต 2 ปลอดภัยทางน้ำ100 เปอร์เซ็นต์

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา