รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ไทย

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ไทย

พลเรือตรี ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมีขบวนนางรำและกลองยาวนำข้าราชการและลูกจ้าง แห่พระพุทธรูป มาร่วมงานยังบ้านพัก ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อย่างสนุกสนานสวยงาม จากนั้น ผอ.โรงพยาบาลฯ ได้กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งร่วมปล่อยปลาลงอ่างเก็บน้ำของโรงพยาบาลฯ เพื่อให้การงาน การเงิน ความรักราบรื่น ตลอดปี 2567

โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมคณะได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากอดีตผู้บังคับบัญชาแล้ว ได้เปิดโอกาสให้บรรดาบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ได้ร่วมรดสรงน้ำพระพุทธรูป ร่วมน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชา ผอ.โรงพยาบาลฯ และคณะผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาล ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย และรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรผู้บริหาร แพทย์ เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย

นอกจากนี้แล้ว ยังได้จัดให้มีการประกวดเทพีและเทพบุตรสงกรานต์ เพื่อให้บุคลากรและพนักงานโรงพยาบาลฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีไทย ให้พนักงานได้เกิดความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมขององค์กร และแสดงความสามรถอย่างสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมประกวด โดยมีตัวแทนบุคลากรของโรงพยาบาลในแผนกต่างๆ เข้าร่วมการประกวด ชิงเงินรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 2,000 บาท และ รางวัลขวัญใจ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รับเงินรางวัล 1,000 บาท
ซึ่งบรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสุข ความสนุกสนานและเป็นกันเอง

 

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645