สืบสานประเพณีสงกรานต์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ สรงน้ำพระ รับพรปีใหม่ไทยเพื่อเป็นสิริมงคล

สืบสานประเพณีสงกรานต์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ สรงน้ำพระ รับพรปีใหม่ไทยเพื่อเป็นสิริมงคล

 


วันที่ 11 เม.ย.67 พลเรือโท โสภณ รัชตาภิรักษ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ให้โอวาทและอวยพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์แก่กำลังพลที่มาร่วมแถวประจำสัปดาห์ ต่อจากนั้นได้นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฯ และกำลังพลร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของไทย ณ บริเวณพุทธสถาน กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

#เทิดทูนสถาบัน_ยึดมั่นระเบียบวินัย_ประชาชนภูมิใจ_ทะเลไทยมั่นคง
#Fit_for_the_Future