นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดพิธีเปิดศูนย์ให้บริการตรวจสภาพรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดพิธีเปิดศูนย์ให้บริการตรวจสภาพรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

 

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร(แห่งใหม่)จังหวัดนครนายก นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้บริการตรวจสภาพรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยมี ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราขการ ผู้นำชุมชน ข้าราชการตำรวจ สื่อมวลชน คณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมร่วมถ่ายภาพร่วมกัน และเชิญประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมศูนย์ให้บริการตรวจสภาพรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ด้วยตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มอบหมายให้สถานศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านช่างยนต์ เครื่องมือกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจร่วมบริการหรือศูนย์ให้บริการตรวจสภาพรถ ตลอดจนประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนทราบ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้ดำเนินการจัดศูนย์ให้บริการตรวจสภาพรถช่วงเทศกาลสงกรานต์ อยู่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร(แห่งใหม่) จังหวัดนครนายก ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ เพือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบคุมรถยนต์ รวมถึงการให้บริการผู้ขับขี่รถ และผู้เดินทางที่เหนี่อยล้าจากการเดินทางไกล เป็นต้น

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก