ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยม จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยม จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

 

วันที่ 11 เมษายน 2567 ที่ สี่แยกท่าสะอ้าน และอาคารศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยร่วม ต.สองคลอง และจุดรองในชุมชนตลาดล่าง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยม จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอบางปะกง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บริเวณจุดตรวจหลักสี่แยกท่าสะอ้าน และอาคารศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยร่วม ต.สองคลอง และจุดรองในชุมชนตลาดล่าง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา


และแวะให้กำลังใจ fix it -จิตอาสา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง โดยนางปลัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ให้การต้อนรับ เพื่อให้กำลังใจ ฝ่ายปกครอง สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. และ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งพร้อมเพรียง เหตุการณ์ปกติ พร้อมทั้งได้มอบขนม น้ำดื่ม ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็งและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้วยดี ต่อไป

#ฉะเชิงเทรา
#เทศกาลสงกรานต์2567
#WorldSoilDay #วันดินโลก #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWatersourceoflife #SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforall #ChangeforGood