พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก เฟสงานที่ 2” ช่วงสุดท้าย

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก เฟสงานที่ 2” ช่วงสุดท้าย

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 08.30 นาฬิกา พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน สำหรับกิจกรรม “รวมพลัง จิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก เฟสงานที่ 2” ช่วงสุดท้าย ในเส้นทางถนนบรมไตรโลกนารถ จากบริเวณถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 8 ถึง ห้าแยกสุรสีห์ฝั่งตรงข้ามเสริมสวยคุณโจ ระยะทาง 0.985 กิโลเมตร จำนวนเสา 62 ต้น โดยจะจัดกิจกรรมในทุกวันพุธ เริ่มจากวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดยครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 10

เพื่อรื้อถอน สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) และจัดเก็บสายสื่อสารที่ใช้งานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างภูมิทัศน์ ที่สวยงามแก่บ้านเมือง สร้างความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชนทั้งสองข้างทางให้เกิดความปลอดภัย แก่ผู้ที่สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าว

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน กสทช.เขต 33 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ และบริษัทผู้ประกอบกิจการสายสื่อสารทุกบริษัทในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประชาชนจิตอาสา ที่ร่วมช่วยกันสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ กำลังคน อาหาร น้ำดื่ม ในการดำเนินการจัดกิจกรรม

พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า โครงการรวมพลังจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก เป็นโครงการนำร่องก่อนจะขยายไปในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดของแต่ละจังหวัดรับผิดชอบประสานงานกับทางจังหวัดให้ดำเนินโครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก