พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

 


วันที่ 9 เมษายน 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ของตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์เจ้าพระยาจักรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สำหรับการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ,

ตำรวจภูธรภาค 6 และตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความห่วงใยในสวัสดิภาพความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยของประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 นี้ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จึงได้กำหนดให้มีการสนธิกำลังร่วมกันของหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ และกำหนดให้มีพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการในวันนี้ จำนวนทั้งสิ้น 329 คน ร่วมปฏิบัติการในการตั้งจุดตรวจ การตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย เพื่อการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม อาวุธปืน ยาเสพติด ตลอดจนป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก