พิจิตร-นายก อบจ.พิจิตร สืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวทุ่งรวงทองเจ้าของท้องทุ่งบ้านคลองทรายสากเหล็ก

พิจิตร-นายก อบจ.พิจิตร สืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวทุ่งรวงทองเจ้าของท้องทุ่งบ้านคลองทรายสากเหล็ก
   
 วันที่ 15 ธันวาคม 2566  พ.ต.อ. กฤษฎา  ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร เป็นประธานเปิดงานประเพณีเกี่วข้าว “ทุ่งรวงทอง เจ้าของท้องทุ่ง” ซึ่งจัดขึ้นโดย นายจรูญ  รุ่งอุทัย นายก อบต.คลองทราย ที่บริเวณสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ร.10 บ้านหนองจั่ว หมู่ 5 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โดยมี นายพิศ  วิริยะอารีธรรม ประธานสภา อบจ.พิจิตร , นายภูวนาท  สุวรรณพรหม นายอำเภอสากเหล็ก พร้อมด้วยเกษตรกรชาวอำเภอสากเหล็กเกือบ 1พันคน ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับการจัดงานวัตถุประสงค์ก็เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่เกษตรกรที่มีอาชีพทำนา อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันเกี่ยวข้าว , แข่งจับปลาไหล ,การจัดประกวดกระเช้าของขวัญที่เป็นพืชผักพื้นบ้าน และมีการแสดงของนักเรียนในครั้งนี้อีกด้วย นอกจากนี้บรรดาชาวบ้านทีมาร่วมงานต่างร่วมสนุกในการร้องรำ ทำเพลงกันอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในชนบท ซึ่งทุกวันนี้การเกษตรของเกษตรกรไทยถูกเทคโนโลยีและการใช้สารเคมีเข้ามาอย่างแพร่หลาย ดังนั้น อบจ.พิจิตร และ อบต.คลองทราย จึงได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ทำสืบทอดกันมายาวนานเกือบ 30 ปีแล้ว และจะคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามดังกล่าวนี้ต่อไปอีกด้วย
สิทธิพจน์/พิจิตร/