เพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดงานเทศกาล “เส็งกลอง ส่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2567

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดงานเทศกาล “เส็งกลอง ส่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2567 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง โดยก่อนการแถลงข่าว มีการแสดง “รำยอหัตถาบูชาพ่อขุนผาเมือง” จากคณะครูนาฏศิลป์จังหวัดเพชรบูรณ์

นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก กล่าวต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานมูลนิธิพ่อขุนผาเมือง ดร.วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหล่มสัก ททท. สำนักงานพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการจัดกิจกรรมในงาน และกิจกรรมบนเวทีกลาง

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน เทศกาลเส็งกลอง ล่องโคมไฟไหว้พ่อขุนผาเมือง ประจำปี 2567 ว่า เพื่อเป็นการเคารพสักการะ และเผยแพร่ประวัติเกียรติคุณของพ่อขุนผาเมืองปูชนียบุคคลของชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี เก่าแก่ของอำเภอหล่มสัก เช่น ประเพณีพาข้าวหย่อง การเส็งกลอง การล่องโคมไฟ ให้คงอยู่เป็นตัวอย่างแก่ชนรุ่นหลัง ดังนั้นคณะกรรมการจัดงานเส็งกสอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง กำหนดจัดงานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อชุนผาเมือง ประจำปี 2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 รวม 5 วัน 5 คืน บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับการจัดงานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2567 กิจกรรมภายในงานจะมี ขบวนแห่เครื่องสักการะและพระพุทธมหาธรรมราชา พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพ่อชุนผาเมือง โดยโหรพราหมณ์จากสำนักราชวัง การรำยอหัตถาบูชาพ่อขุนผาเมือง จำนวนผู้ร่วมรำ 3,849 คน ชนวนแห่พาข้าวหลวงถวายพ่อขุนผาเมือง การจัดประเพณีพาข้าวหย่อง การแสดงละครประกอบแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง พ่อขุนผาเมือง กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBET ONE การประกาดร้องเพลงของผู้สูงอายุ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประกวดเส็งกลอง ส่องโคมไฟ และการแสดงแมงสับเต่า การประกวดธิดาพ่อซุน การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการและเอกชน ภาพยนตร์ คนตรี คอนเสิร์ต หมอลำ สวนสนุกและสินค้าราคาถูกจากโรงงาน

นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีมาตรการอย่างในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวโดยร่วมกับอำเภอหล่มสัก จัดให้มีโครงการเจ้าบ้านที่ดีเป็นศรีเมืองคอยให้บริการนักท่องเที่ยว ตามจุดต่างๆ ซึ่งเป็นจุดบริการจุดหลัก รวมทั้งยังได้เพิ่มจุดตรวจพิเศษตามตำบล หมู่บ้าน เนื่องจากอยู่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงได้มีมาตรการตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยว ให้คำแนะนำ บริการตรวจสภาพรถ และการตรวจแอลกอฮอล์ เพื่อลดปัญหาอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และประสานความร่วมมือกันระหว่างตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ร่วมกันระหว่างอำเภอหล่มสัก โรงพยาบาลหล่มสัก และสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก ในการฝ้าระวังการเกิดการระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้ประชาชนระมัดระวังและป้องกันโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ซ้อนกลาง และไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต รู้เท่าทันโรค หลังจากที่ชมการแสดงต่างแล้วประธานในพิธีและผู้ร่วมแถลงข่าว ได้ร่วมกันปล่อยโคมไฟ จำนวน 5 ใบ เป็นเพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของงานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง