Breaking News

‘ปลัดแรงงาน’ นำทีมลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เยี่ยมการฝึกอาชีพ – ออกหน่วยบริการแรงงานชุมชน ตชด.

‘ปลัดแรงงาน’ นำทีมลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เยี่ยมการฝึกอาชีพ – ออกหน่วยบริการแรงงานชุมชน ตชด.

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และออกหน่วยบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมี พ.ต.อ.วรานนท์ บุราณรมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขต พ.ต.ท.เจริญ บุราณรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว พ.ต.ต.สถาพร ไชยวรรณ ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอีสาน พ.ต.ต.พชรเดช ไชยทะ ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว นพ.สันติ สัมฤทธิ์มโนพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอสนามชัยเขต ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายบุญชอบ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีอาชีพ มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการทำงานร่วมกันในการนำบริการด้านแรงงานมาให้บริการในจังหวัดที่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ จำนวน 40 จังหวัด ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 13 จังหวัด ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราในวันนี้ มีสำนักงานแรงงานจังหวัดและชมรมอาสาสมัครแรงงาน สาธิตการประกอบอาชีพทำไอศกรีม ให้บริการด้านแรงงาน ให้คำปรึกษาการขอรับสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ และแจกขนม สำนักงานจัดหางานจังหวัด สาธิตการฝึกอาชีพอิสระการทำผ้ามัดย้อม แนะแนวอาชีพ การให้บริการจัดหางาน ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา ดำเนินการฝึกอาชีพเสริมหลักสูตรการถักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ซึ่งหลักสูตรที่คัดเลือกนำมาฝึกอบรมนั้นเป็นความต้องการของคนในพื้นที่ เพราะเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาการฝึกไม่นาน ฝึกจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที อีกทั้งมีวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่น นอกจากการสอนทักษะฝีมือแล้ว ยังมีการสอนให้คิดต้นทุน การหาตลาดด้วย การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ให้คำปรึกษา แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องเคลื่อนที่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลสนามชัยเขต การรับสมัครและชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 และมอบของรางวัล


โอกาสเดียวกันนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์กีฬาจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานที่ได้ร่วมกับชมรมอาสาสมัครแรงงานและภาคเอกชนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย

ด้าน พ.ต.ท.เจริญ บุราณรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว กล่าวว่า ในวันนี้ขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ได้นำโครงการฝึกอาชีพ และนำบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มาให้บริการกับตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านในชุมชนถึงที่ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านในชุมชนได้พัฒนาและเพิ่มทักษะของตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

#ฝึกอาชีพ #โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ #โครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ #กระทรวงแรงงาน