Breaking News

นราธิวาส จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

นราธิวาส จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสิริวิมล พงษ์อักษร ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ และผู้ประกอบการประเภทหัตกรรมจำนวน 58 ชุด ณ หอประชุม 100 ปี ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป

ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ เรื่องราวประจำภูมิภาคเป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนคนไทย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนเปรียบดังแสงสว่างแห่งวิถีความงดงามของอัตลักษณ์ไทย ส่งผ่านไปสู่ประชาชน นำทางให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

จากนั้น นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เชิญลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” มอบให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 58 ราย ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 3 หน่วยงาน นายอำเภอ จำนวน 13 อำเภอกลุ่มผู้ประกอบการประเภทผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ และผู้ประกอบการประเภทหัตกรรม จำนวน 42 กลุ่ม

ทั้งนี้ นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา นิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยนำผ้าอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอมาจัดแสดง เพื่อสร้างการรับรู้ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP/ผู้ผลิตชุมชน อย่างยั่งยืน และยังมีการจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนราธิวาส จำนวน 17 บูธ อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทกระจูด จักสานย่านลิเภา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการอีกด้วย

ด้านนายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอรือเสาะ ได้รับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน”ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”ซึ่งอำเภอรือเสาะมีกลุ่มทอผ้า จำนวน 4 กลุ่มและกลุ่มปัดผ้า ซึ่งนางสิธิมา ดูรอแม ประธานกลุ่มได้รับพระราชทานเมื่อครั้งเสด็จที่จังหวัดพัทลุง
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างชื่นชมในความสวยงามของลายผ้าต่างๆที่มาจัดแสดงและซื้อใส่ในโอกาสต่างๆต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส