Breaking News

ลำปาง-ศฝ.นศท.มทบ.32 จัด“ การฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น “

ลำปาง-ศฝ.นศท.มทบ.32 จัด“ การฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น “

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินการจัดการฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังหยุดหายใจ หรือหัวใจกำลังหยุดเต้น ให้กลับมาหายใจ หรือลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกติ ( การทำ CPR หรือ Cardiopulmonary resuscitation ) ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 – 3 ศูนย์ฝึกรอบใน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 สถานศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ทุกนายได้มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเป็นการทบทวนการฝึกทำ CPR เพื่อช่วยเหลือประชาชน เมื่อพบเจอเหตุซึ่งหน้าที่ได้ดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน