Breaking News

ลพบุรี ปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรมเทศกาลลอยกระทง

ลพบุรี ปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรมเทศกาลลอยกระทง

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายยศวิน บำรุงเวช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอหนองม่วง รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองม่วง เป็นประธานปล่อยแถว การป้องกันและกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี พ.ต.อ.สมคเน ศรีนาราง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง นายธวัชชัย ดงน้อย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายศรายุทธ ศรีทอง นายนิราศรพ พรมกลาง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอหนองม่วงที่ 11 เจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ อปพร. และมูลนิธิฯในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 100 คน


โดยเน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วมงาน ทั้งการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ ให้ตรวจตราห้ามมิให้ร้านค้าจำหน่ายสุราภายในงานเด็ดขาดและการจราจรบนท้องถนน ป้องกันเด็กแว้นที่จะจัดแข่งรถบนท้องถนน รักษาความปลอดภัยของผู้ที่มาลอยกระทง เพื่อป้องกันการพลัดตกน้ำ ทุกกิจกรรมเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย และการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัดฯ

จากนั้นเวลา 18.00 น. นายยศวิน บำรุงเวช ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวก เฝ้าระวัง ป้องกันอาชญากรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง)
2. วัดยางโทน
3. วัดหนองเสมา
4. วัดชอนสารเดช

โดยทั้งนี้ได้กำชับสั่งการให้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังป้องกันเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2565 และเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้รายงานให้ทราบโดยทันที

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าว จว.ลพบุรี รายงาน