Breaking News

ร้อยเอ็ด…รัฐมนตรีกระทรวงทรัพฯประธานเปิดงานประเพณี สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและนักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่ร่วมกิจกรรม “ลอยกระทงรวงข้าว’’

ร้อยเอ็ด…รัฐมนตรีกระทรวงทรัพฯประธานเปิดงานประเพณี สมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและนักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่ร่วมกิจกรรม “ลอยกระทงรวงข้าว’’

วันนี้( 8 พฤศจิกายน 2565) เวลา 18.00 น.ที่ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 โดยมี นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายเศกสิทธิ์ ไวนินมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวชาวร้อยเอ็ด และทั่วประเทศ ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเรือนหมื่นหลั่งไหลมาร่วมลอยกระทงรวงข้าวที่จังหวัดร้อยเอ็ด อนึ่ง“ลอยกระทงข้าว” หรือ “ลอยกระทงรวงข้าว” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ งาน “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” จังหวัดร้อยเอ็ด หรืองานประเพณีลอยกระทง ที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นการขอขมาพระแม่คงคาในคืนวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 เป็นปีที่ 24 ณ บึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด งานลอยกระทงของจังหวัดร้อยเอ็ด บ่งบอกสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ในทุกปีมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การประกวดกระทงประทีปใหญ่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การประกวดธิดาสาเกตนคร การประกวดรำวงสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป และขบวนจำลองเหตุการณ์ขบวนแห่กระทงเมืองสาเกตนคร ทั้ง 12 หัวเมืองในอดีต ฯลฯ

โดยในปีนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประทีปส่วนพระองค์ ลงลอยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลส่วนพระองค์สำหรับการประกวดกระทงประทีปใหญ่ในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม ชุดนบนาคา สมมานที ออนซอนประเพณี บารมีปกเกล้าชาวไทย ที่นำเสนอสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ดังคำขวัญที่ว่า สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ ณ ท่ากระทงบึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อีกด้วย

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400