Breaking News

มุกดาหาร-ทอดกฐินน้ำบูชาพญานาค กลางแม่น้ำโขง

มุกดาหาร-ทอดกฐินน้ำบูชาพญานาค กลางแม่น้ำโขง
……………………………………………………………….

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำพุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดบุญกฐินกลางแม่น้ำโขงโดยลงแพขนานยนต์ ณ ท่าทรายอัญเชิญสถิต ไปทำพิธีกลางแม่น้ำโขงใต้สะพานมิตรภาพ 2 ( มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ) เพื่อสักการะบูชาพญานาค โดยมีปู่เขียวคำชะโนด ประกอบพิธีบวงสรวง จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน โดยมีพระครู โอภาสวีรคุณ เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต1 เจ้าอาวาสวัดแจ้งนาโปใหญ่ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร และพระสงฆ์รวม 9 รูป ประกอบพิธี โดยมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญกฐินในครั้งนี้จำนวน 203,330 บาท (สองแสนสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

หลังจากพิธีสงฆ์ ผู้มาร่วมงานได้ร่วมทำบุญกฐินน้ำได้ร่วมนำข้าวตอก ดอกไม้ โปรยลงแม่น้ำโขง พร้อมลอยกระทงพญานาค และกระทงดอกไม้ ในแม่น้ำโขง พร้อมการแสดง

ทั้งนี้ประเพณี “ กฐินน้ำบูชาพญานาค ” จังหวัดมุกดาหารจัดขึ้นทุกปี ในวันลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)
ปีนี้เป็นปีที่ 15 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับ สมาคมอุตลาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับภาคราชการและเอกชน


กฐินน้ำบูชาพญานาค มีจัดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารเพียงแห่งเดียวในลุ่มน้ำโขง เพื่อขอขมาพระแม่คงคา และบูชาองค์พญานาค ซึ่งเชื่อว่าพญานาค อาศัยอยู่ใต้บาดาล ในแม่น้ำโขง มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถปกป้อง คุ้มครอง รักษา ให้ประชาชนมีความร่มเย็น เป็นสุข และมีความปลอดภัย จากภยันต์อันตรายทั้งปวง ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร อีกด้วย
*************************************************


ภาพ/ข่าว สุรศักดิ์-เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777