Breaking News

กาฬสินธุ์ – ชาวกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงขอสิ่งชั่วร้ายหายไปกับสายน้ำ

กาฬสินธุ์ – ชาวกาฬสินธุ์ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงขอสิ่งชั่วร้ายหายไปกับสายน้ำ


“หมู วิรัช พิมพะนิตย์”ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย“สจ.เบ็นซ์” รองประธานสภา อบจ.กาฬสินธุ์ สจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 4 นำประชาชนชาวอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 3 ตำบลร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงบูชาพระแม่คงคา โดยนำวัสดุที่ย่อยสลายง่าย ใช้ภูมิปัญญาประดิษฐ์กระทง เพื่อประหยัดเงินและรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมน้อมจิตอธิษฐาน ขอให้สิ่งชั่วร้ายหายไปกับสายน้ำ และปล่อยโคมไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อปลดปล่อยสิ่งไม่ดีไม่งามที่ให้พ้นผ่านไป และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก


ที่บริเวณสระน้ำหนองแวงใต้ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ของ ต.ขมิ้น อ.เมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ หรือ“สจ.เบ็นซ์” รองประธานสภา อบจ.กาฬสินธุ์ และสจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 4 นางพวงทอง ทรงเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขมิ้น พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เยาวชน ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
ต่อมานายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ที่หนองสาธารณะหนองแวงใหญ่ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายกิตติ แก้วกาสี นายกเทศมนตรีตำบลภูปอ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เยาวชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก


จากนั้นนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ หรือ“สจ.เบ็นซ์” รองประธานสภา อบจ.กาฬสินธุ์ และสจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 4 เดินทางไปเป็นประธานจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ของชาว ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ ที่บริเวณริมเขื่อนลำปาว อ่าวบ้านคำดอกไม้ ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสราวุฒิ สำราญมล นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน พ.ต.ท.มนต์ชัย สารพิมพ์ สว.สภ.ลำปาว พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เยาวชน ร่วมงาน โดยภายในงานลอยกระทงของทั้ง 3 ตำบล มีการจัดประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงสวยงาม และกระทงสร้างสรรค์ กล่าวขอขมาพระแม่คงคา จากนั้นร่วมกันปล่อยกระทงและโคมไฟ เพื่อขอขมาและเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต


นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ลอยกระทงเป็นประเพณี ของพี่น้องประชาชนชาวไทย ที่มีการสืบสานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสายน้ำตามความเชื่อ ซึ่งพระแม่คงคานั้นมีพระคุณต่อสรรพชีวิต ได้นำความอุดมสมบูรณ์ต่อพืชพันธุ์ธัญญาหาร มวลมนุษย์ สรรพสัตว์ ได้พึ่งพาอาศัยและหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตมายาวนาน โดยในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการล่วงเกินพระแม่คงคา หรือมีสิ่งไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นกับชีวิต ประเพณีลอยกระทง จึงเป็นโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมขอขมา ทั้งขอพรพระแม่คงคา และเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ให้มีการร่วมกันอนุรักษ์ และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม ให้อนุชนรุ่นหลังมีการสืบทอดคู่สังคมไทยตลอดไป


นายวิรัชกล่าวอีกว่า ในการจัดงานลอยกระทงประจำปีนี้ จะเห็นว่าประชาชนนำวัสดุที่ย่อยสลายง่าย ใช้ภูมิปัญญาประดิษฐ์กระทง เพื่อประหยัดเงินและรักษ์สิ่งแวดล้อม ขณะที่บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงและคึกคักเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่างเว้นการจัดงานไป 3 ปีเพราะสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขอชื่นชมผู้นำชุมชนทุกฝ่าย รวมทั้งพี่น้องประชาชน เยาวชน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาวไทยเรา เป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงและเรียบร้อย โดยมีการกล่าวขอขมาพระแม่คงคา น้อมจิตอธิษฐานก่อนลอยกระทง เพื่อขอให้สิ่งชั่วร้ายหายไปกับสายน้ำ พร้อมปล่อยโคมไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อปลดปล่อยสิ่งไม่ดีไม่งามหรืออุปสรรคต่างๆที่พบพาน ให้พ้นผ่านไปและเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมขอส่งกำลังใจให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนที่จัดงายลอยกระทงทุกตำบลในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ด้วย