Breaking News

ตราด-อบต.ไม้รูด แรงศัทธาแห่เจ้าพ่อไม้รูด และจัดโครงการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือพายกีฬาทางนํ้า ประจําปีงบประมาณ 2566 ประเพณีลอยกระทง 2 ฝั่งคลองไม้รูด

ตราด-อบต.ไม้รูด แรงศัทธาแห่เจ้าพ่อไม้รูด และจัดโครงการสืบสานประเพณีแข่งขันเรือพายกีฬาทางนํ้า ประจําปีงบประมาณ 2566 ประเพณีลอยกระทง 2 ฝั่งคลองไม้รูด

เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 8 พย.65 นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด เป็นประธานในพิธีจัดงานประเพณีลอยกระทง พิธีเริ่มจากการอัญเจ้าพ่อไม้รูด เคลื่อนขบวนไปตามบ้านเรือนประชาชนทั้งสองฝั่งคลอง เพื่อให้ประชาชนได้ สักการะบูชา ในขบวนก็มีการเชิดสิงโต ซึ่งคณะเชิดสิงโตมาจากศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ใช้เวลาเคลื่อนขบวนไปทั่วนานกว่า 1 ชม. พร้อมด้วยนายกิตติธัช (ป๋าชาติ) ไชยอรรถ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และสมาชิกสภา อบต.ไม้รูด เข้าร่วม

หลังจากนั้นก็มีการเปิดการแข่งขันเรือพายประเพณีกีฬาทางน้ำสองฝั่งคลองไม้รูด โดยมีนายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีนางนํ้าอ้อย หาญพล ผู้อํานวยการกองช่างรักษาราชการแทนหัวหน้าปลัด อบต.ไม้รูด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ถึงโครงการ มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ทีมชาย 8 ทีม ทีมหญิง 5 ทีม ใช้สถานที่แข่งขันที่บริเวณปากคลองไม้รูด หมู่ที่ 1 ระยะทางการแข่งขันความยาว 300 เมตร ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายประแภท 12 ฝีพาย เป็นการแข่งขันแบบ 2 ใน 3 แบ่งเป็นรอบคัดเลือกรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ

สำหรับผลการแข่งขันปรากฎว่าทีมชนะเลิศชายคือทีม ร่วมสุข บี และทีมชนะเลิศหญิง คือทีม อสม.ม.6 นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก บต.ไม้รูด บอกว่า อบต.ไม้รูด จัดส่งเสริม สืบสานประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมชาวไม้รูดทุกปี เพื่อเสริมสร้าง ความรัก สามัคคี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของต.ไม้รูด และในภาคกลางคืนจะมีการร่วมกันลอยกระทงกลางสายนํ้าที่สะพานเฉลิมพระเกียรติหลากหลายสีคลองไม้รูดต่อไปด้วย

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก