Breaking News

ลำปาง- “น้ำเอยน้ำใจ” มทบ.32 ร่วมกับ วส.ลำปาง มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย บ้านท่าขัว ต.บ่อแฮ้ว

ลำปาง- “น้ำเอยน้ำใจ” มทบ.32 ร่วมกับ วส.ลำปาง มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย บ้านท่าขัว ต.บ่อแฮ้ว

ทหารลำปางร่วมบูรณาการมหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​วิทยาลัย​สงฆ์​นคร​ลำปาง ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ กฟผ.แม่เมาะ น้ำดื่มน้ำใจ,ไข่ไก่,ผ้าห่มกันหนาว,ยาสามัญประจำบ้าน ไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย บ้านท่าขัว ต.บ่อแฮ้ว พร้อมนำหมอเดินเท้าเข้าตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น ให้กับพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย คณะ, จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​วิทยาลัย​สงฆ์​นคร​ลำปาง​ บูรณาการ​โครงการ​นิสิต​จิตอาสา​นำธรรมะสู่ผู้ป่วยวิธีพุท​ธ ประจำปี​งบประมาณ 2565 โดย​พระครู​สิริ​ธรรม​บัณฑิต, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ​วิทยาลัย​สงฆ์​นคร​ล​ำ​ปาง​ พระครู​สังฆ​รัก​ษ์​ศุภณัฐ​ ภูริ​ว​ฑ​ฺ​ฒ​โน, ผศ.รองผู้​อำนวยการ​ฝ่าย​วิชาการ​ พร้อมด้วย​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​บุคลากร​ นิสิต ,ผู้ใหญ่บ้าน – ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,ประธานแม่บ้าน และประชาชนจิตอาสา

พร้อมด้วยหมอเดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ กฟผ.แม่เมาะ ,น้ำดื่มน้ำใจ,ไข่ไก่,ผ้าห่มกันหนาว,ยาสามัญประจำบ้าน และหมอเดินเท้าเข้าตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น ให้กับพี่น้องประชาชน และแนะนำการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคภัยต่างๆ อีกทั้งสิ่งของที่นำไปมอบให้นั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ บ้านท่าขัว หมู่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.นางดาวเรือง ทองสัมฤทธิ์ บ้านเลขที่ 7
2.นายจำนงค์ ฝั่นปันวงค์ บ้านเลขที่ 51/1
3.นางสถาน ใจคำ บ้านเลขที่ 67
4.นายเสาแก้ว สิงห์ไชย (ไม่มีบ้านเลขที่)
5.นางทองหล่อ สวยงาม (ไม่มีบ้านเลขที่)​

โดยประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ได้ขอบคุณกองทัพบก และหน่วยงานในพื้นที่ ที่มีความห่วงใย และไม่ทอดทิ้งประชาชน ทั้งเดินทางมาด้วยตนเอง สร้างความสุขใจต่อผู้เดือดร้อน ซึ่งทำให้มีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปได้อย่างมีความสุข

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน#มทบ.32#วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน