ลำพูน – ลำพูนพบติดเชื้อโควิด-19 ภายในพื้นที่จังหวัด จำนวน 9 ราย

จังหวัดลำพูน พบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในพื้นที่จังหวัด จำนวน 9 ราย ขอให้ประชาชนเคร่งครัดในมาตรการ Covid free setting และ V-U-C-A ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง

 

วันนี้(23 ก.พ. 65) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานการแถลงสถานการณ์โควิด-19 ลำพูน พร้อมด้วย นายแพทย์สุกิจ สุขประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน พบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 9 ราย จังหวัดลำพูนมียอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 22 กุมภาพันธ์ 2565 (16:00 น.) พบผู้ป่วยสะสม 5,495 ราย รวมยอดสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 52 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัวทั้งหมด 133 ราย แบ่งเป็นรักษาใน โรงพยาบาลรัฐ 111 ราย โรงพยาบาลเอกชน 469 ราย CI 317 ราย และ HI & HI 1,780 ราย

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 หรือเข็มที่ 2 ให้เข้ารับการการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเอง และขอให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันแก่ตัวเอง เพื่อลดอาการรุนแรงของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้น้อยลง

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดลำพูนได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 331,610 ราย คิดเป็น 81.56% ของผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการซีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 ทั้งหมด 126,648 คน คิดเป็น 82.61% ของประชากรทั้งหมด 401,408 คน และได้ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้วจำนวน 331,610 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 316,489 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 155,446 ราย และเข็มที่ 4 จำนวน 4,852

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน เผยว่า โรงพยาบาลลำพูนเปิดบริการฉีดวัคซีนทุกวันในเวลาราชการ ฉีดสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป สูตร SV+SV+PZ สำหรับเด็กที่ผู้ปกครองประสงค์ฉีด SV เพื่อลดผลข้างเคียงและเด็กข้ามชาติ ในวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์รายละเอียดท่านสามารถติดตามได้จาก Facebook โฮมเพจ โรงพยาบาลลำพูน สามารถลงทะเบียนนัดล่วงหน้าด้วย QR code หรือ walk in เข้ามาฉีดที่จุดลงทะเบียนข้างศาลาพระพุทธ โรงพยาบาลลำพูน

ทั้งนี้ ให้ประชาชนเคร่งครัดในมาตรการ Covid free setting ในร้านอาหารกึ่งผับ โรงเรียน ตลาด โรงพยาบาลและสถานประกอบการ และการรับมือกับการระบาดระลอกที่ 5 เพื่อทำให้โรคกลายเป็นโรคประจําถิ่น ใช้มาตรการ V-U-C-A เป้าหมายคือป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง..

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน