จันทบุรี-ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เตรียมการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกแบบครบวงจร ที่จังหวัดจันทบุรี สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค เกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออก

จันทบุรี-ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เตรียมการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกแบบครบวงจร ที่จังหวัดจันทบุรี สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค เกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออก

วันนี้ ( 23 ก.พ.65 ) ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการเตรียมการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2565 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด รับทราบปัญหา อุปสรรค ความพร้อมมาตรการกระจายผลผลิต ป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ สร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการส่งออก และผู้บริโภคเป็นการประชุมแบบไฮบริดทั้งในห้องประชุมและผ่านระบบ ZOOM โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคการเกษตร สภาเกษตรกร ผู้แทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ร่วมต้อนรับและประชุม ซึ่งก่อนเข้าห้องประชุม นางอิงบุญ ศรีพรหมมานำกลุ่มชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการถูกฉ้อโกงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ยื่นหนังสือร้องเรียน ขอความเป็นธรรมและให้เร่งติดตามคดีที่ถูกหลอกให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากบุคคลที่รู้จักมูลค่าความเสียหายรวมของผู้เสียหาย 11 ราย ประมาณ 5 ล้านกว่าบาทที่ได้แจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิดแล้วที่ สภ.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ และเรื่องไปถึง DSI และ แต่ยังล่าช้าจึงขอให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ช่วยเร่งรัดคดีอีกทางหนึ่ง

โดยที่ปรึกษารัฐมนตรี กล่าวว่า ภาครัฐได้ส่งเสริมสนับสนุนภาคการเกษตรจนปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับใบรับรอง GAP เพิ่มเติมขึ้นมาอีกถึง 1แสน2หมื่นแปลง เพื่อให้การผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และจะเห็นได้ว่าราคาทุเรียนในปัจจุบันนั้นสูงขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ในการปลูกเพิ่มขึ้น ด้วยมาตรการละมาตรฐานรผลิต จึงส่งผลให้ไทยสามารถครองตลาดผลผลไม้ในประเทศจีนได้ถึง 45% นับว่าเป็นความได้เปรียบ เพราะความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนนั่นเอง ไทยสามารถส่งออกผักผลไม้ไปจีนได้มูลค่าการค้า แสนแปดหมื่นล้าน ขณะที่จีนส่งเข้ามายังไทยได้มูลค่าเพียง สี่หมื่นล้าน นับว่าต่างกันหลายเท่าตัว จึงจอให้ประชาชนและเกษตรกรไม่ต้องตื่นตระหนกกับการขนส่งรถไฟไทย-ลาว // ทั้งนี้ในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น กรณีผลผลิตติดอยู่ที่ด่านก่อนเข้าไปยังประเทศจีน ใช้หลักสร้างความสัมพันธ์ล่วงหน้ากับจีน จนไทยมีด่านเข้าจีนได้ถึง 10 ด่าน จากเดิมที่มีแค่ 2 ด่านเท่านั้น เน้นย้ำไม่ให้ตื่นตระหนก เพราะรัฐบาลได้เร่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งของ สปป.ลาว เวียดนาม และจีน เพื่อให้รส่งออกผลไม้ไม่ได้รับผลกระทบมาก หากมีช่องทางด่านใดด่านหนึ่งปิดจากโควิด


นายกฤติเดช อยู่รอด เลขาสมาพันทุเรียนไทย ได้กล่าวร้องขอให้ทางภาครัฐช่วยสนับสนุนเรื่องการวิจัยและทดลองสารที่จะฆ่าเชื้อโควิด ทั้งเชื้อเป็นและเชื้อตาย ซึ่งตนก็เชื่อว่า สินเดือนกุมภาพันธ์นี้น่าจะทราบผล // พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงว่า ด่านบางด่านของจีนไม่สามารถส่งทุเรียนผ่านด่านนั้นได้ เป็นเพียงนำตู้ที่ติดค้างผ่านเท่านั้น // พร้อมฝากเรื่องการผ่อนผันเรื่องการสนับสนุน GAP แก่เกษตรกร ถึงความชัดเจนดังกล่าว // ทั้งนี้เรื่องด่าน ที่ปรึกษายังคงยืนยันว่า ไทยยังได้เปรียบจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ไม่อยากให้เกิดความกังวลเพราะภาครัฐได้เจรจาวางแนวทางไว้แล้ว ขอให้เชื่อมั่น
ที่ปรึกษา กล่าวเพิ่มเติมเรื่องการเป็นมหานครผลไม้ว่า ต้องเร่งให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เพื่อตอบสนองเรื่องการแปลรูป และการสร้างแบรนด์ ลดผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน และลดการพึ่งพาการส่งออกให้น้อยลง // คาดว่าหลังจากนี้อีก 2 สัปดาห์ จะเกิดร่างพิมพ์เขียว ให้ครบทุกมิติ เดินหน้ากันต่อไป ขณะที่การสร้างมหานครผลไม้ ที่ปรึกษากล่าวว่า

ต้องเร่งให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เพื่อตอบสนองเรื่องการแปรรูป และการสร้างแบรนด์ ลดผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน และลดการพึ่งพาการส่งออกให้น้อยลง โดยพื้นที่ที่ดูไว้ก็น่าจะเป็นจริงได้ที่สุด // คาดว่าหลังจากนี้อีก 2 สัปดาห์ จะเกิดร่างพิมพ์เขียว ให้ครบทุกมิติ เดินหน้ากันต่อไป ในขณะที่สนามบินจันทบุรี หรือที่คนในพื้นที่เรียกว่า สนามบินท่าใหม่ จะผลักดันให้เชิงพาณิชย์เพิ่มศักยภาพจากเดิมที่เป็นอยู่ ซึ่งภายในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเห็นถึงความคืบหน้า เพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาวิเคราะห์สภาพพื้นที่ว่าสามารถยกระดับไปเชิงพาณิชได้ได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะได้ทั้งด้านการท่องเที่ย และการกระจายสินค้าทางอากาศ ขณะที่ช่องทางขนส่งสินค้าพิเศษ Green Lane ภาครัฐไม่ได้ทิ้งประเด็นนี้ ยังคงหาแนวทางเจรจา เพราะว่าการเจรจาช่องทางพิเศษนี้ มาจากการที่ไทยไม่ได้มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ตลาดปลายทางหลัก จำเป็นต้องผ่านประเทศที่ 3 คือ สปป.ลาว และเวียดนาม จึงต้องเร่งหาทางเจรจาควบคู่กันไปเพื่อไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเสียเปรียบ และจะใช้ระบบอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้


และในช่วงบ่าย ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ และ เยี่ยมชมธนาคารปูม้าที่บ้านเขาสำเภาคว่ำ ต.กระแจะ อ.นายายอาม รับทราบปัญหากลุ่มประมงพื้นบ้าน และ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น / และในเวลาประมาณ 16.00 น.ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์วิจัยสาหร่าย ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก