กาฬสินธุ์ จิตอาสาปรับปรุงทางข้ามเพิ่มความปลอดภัยจราจรเนื่องในวันสำคัญของชาติ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พร้อมส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยร่วมทาสี ตีเส้น ฟุตบาธ ทางม้าลาย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2565 ของ ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พันเอกสุรศักดิ์ สำราญบำรุง รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนจิตอาสาร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19


พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 กล่าวว่า โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการที่ให้ประชาชนแสดงออกถึงพลังสามัคคี สร้างจิตสำนึกที่จะปฏิบัติตนเป็นจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังค่าตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ พัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ยังเป็นการน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริมาขยายผลต่อยอด เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับทุกภาคส่วน สืบสานพระราชปณิธาน บำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม


สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ มี 4 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ทางถนน โดยร่วมกันทาสี ตีเส้น ฟุตบาธ ทางม้าลาย บริเวณชุมชนตลาดซึ่งเป็นพื้นที่ kalasin Smart Safety Zone 4.0 ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, กิจกรรมที่ 2 การฟื้นฟูพื้นที่หลังรับเสด็จฯ และรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, กิจกรรมที่ 3 โคก หนอง นา ตำรวจกาฬสินธุ์ ที่สนามยิงปืนทิพย์จันทร์ ชุมชนทุ่งศรีเมือง ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ และกิจกรรมที่ 4 จิตอาสาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เป็นการร่วมกันทำกิจกรรมด้วยความเสียสละ ถือเป็นการกระทำความดี ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม รวมทั้งเป็นการพัฒนาพื้นที่ สร้างความสะอาดเรียบร้อยให้แก่ชุมชน บ้านเมือง และสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์


อย่างไรก็ตาม ในโอกาสนี้ พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ยังได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาสถานที่ทำงาน ของตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ เช่น ปรับปรุงที่จอดรถ, โครงการบ้านพักน่าอยู่ เรือนแถวน่ามอง, ปรับปรุงบ้านพักผู้บังคับบัญชาและบ้านพักเรือนแถวผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งอาคารกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ และโครงการจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพให้กับครอบครัวตำรวจ ในช่วงราคาสินค้าต่างๆปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะไข่ไก่ และเนื้อหมูตามท้องตลาดที่มีราคาแพงอีกด้วย