ลำปาง-มทบ.32 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ จ.ลำปาง

ลำปาง-มทบ.32 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ จ.ลำปาง

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง โดยเฉพาะในพื้นที่ดอยพระบาท มีหัวหน้าส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน และเครือข่ายป้องกันไฟป่า เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมเน้นย้ำ การทำฝายชะลอน้ำ,การทำป่าเปียกในพื้นที่ดอยพระบาท เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดการเกิดไฟป่า ทำให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต ในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ดอยพระบาท พร้อมทั้งหารือปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติในการดับไฟป่า ณ ห้องประชุมสวนรุกชาติ วนอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต โดยมี นายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน