ลำปาง-มทบ.32 สร้างความเข้าใจ ร่วมมือป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ลำปาง-มทบ.32 สร้างความเข้าใจ ร่วมมือป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ก้าวแรกสร้างความเข้าใจ ก้าวต่อไปร่วมมือป้องกัน เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ตอบรับนโยบายสำคัญของกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดลำปาง ในการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง ด้วยการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สถานีควบคุมไฟป่าม่อนพระยาแช่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต แพทย์จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน และภาคประชาชนชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีประธานชุมชน อสม. ชุดเหยี่ยวไฟประจำหมู่บ้าน และพี่น้องชุมชนฯ ร่วมกิจกรรม โดยชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เป็น 1 ใน 36 ชุมชนรอบดอยพระบาทที่ได้รับผลกระทบและเผชิญปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่องหลายปี สร้างความเสียหายต่อป่าชุมชน เกิดฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบสุขภาพ และการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ

โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจต่อประชาชนให้ทราบถึงแนวทางการป้องกันไฟป่า พร้อมขอความร่วมมืองดเผาวัสดุและผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิด เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า ร่วมสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนร่วมปกป้องดูแลกับส่วนราชการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแนวป้องกันไฟป่าเฉพาะพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อจำกัดการเกิดไฟไม่ให้สร้างความเสียหายจนลุกลามสู่พื้นที่ภายนอก ซึ่งพี่น้องในชุมชนต่างก็ขอบคุณและตอบรับต่อความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่ากับส่วนราชการ ขอบคุณที่เห็นถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้มีกำลังใจเป็นอย่างมาก ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดกู่แก้ววิเวกการาม บ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกเพื่อประชาชน
#ลำปางสดใสไร้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน #มณฑลทหารบกที่32รณรงค์ป้องกันไฟป่าหมอกควัน

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน