ลำปาง-มทบ.32 จัดกิจกรรม” การเสริมสร้างอุดมการณ์เพื่อความมั่นคง โดย ชป.กร.มทบ.32″

ลำปาง-มทบ.32 จัดกิจกรรม” การเสริมสร้างอุดมการณ์เพื่อความมั่นคง โดย ชป.กร.มทบ.32″

 


เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ชุด ชป.กร.มทบ.32(1) ขับเคลื่อนกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคง (กรค.) ในกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์เพื่อความมั่นคงร่วมกับ อส.กร., ผญบ.,อสม. ณ พื้นที่ภายในวัด ม.5 บ้านหนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

โดยได้พบปะประชาชนเรื่องการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัว , ชุมชนของตนเอง อุดมการณ์รักชาติและสถาบันฯ โดยการประชาสัมพันธ์ร่วมกันร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน และประชาสัมพันธ์การงดเผาป่า เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน, ฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งมีผลกับสุขภาพของคนในชุมชน ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#กองทัพบกเพื่อประชาชน
# มทบ.32

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน