ฉะเชิงเทรา – ประโยชน์ โสรัจจกิจ ร่วมประชุมตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์

ฉะเชิงเทรา – ประโยชน์ โสรัจจกิจ ร่วมประชุมตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์

 

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 65 พรรคประชาธิปัตย์ได้ประชุมตัวแทนพรรคตามที่กฏหมายเลือกตั้งกำหนด และพิจารณาข้อบังคับพรรค,กำหนดทิศทางบทบาทตัวแทนพรรคการเมือง,บทบาทของสมาชิกพรรค ตลอดจนสิทธิหน้าที่ต่างๆและชี้แจงผลงานของพรรคในรอบปี,การเสียภาษีเพื่อสนับสนุนพรรคและรับฟังปัญหาตลอดจนร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

ในการนี้ นายประโยชน์ โสรัจจกิจ(สมาชิกพรรคแบบตลอดชีพ)อดีตประธานหอการค้าฉะเชิงเทราและอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มาร่วมพูดคุยแนวทางการพัฒนาแปดริ้วอย่างยั่งยืน และนายอมรชัย ปิ่นเจริญ ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเขตเลือกตั้งที่2 มาเป็นวิทยากร ให้กับพี่น้องสมาชิกเขต1ด้วย โดยรับการตอบรับจากสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
โดยมี นายวายุ วงศ์มะก๊ะ ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเขตเลือกตั้งที่1 ให้การต้อนรับและร่วมหารือ..