สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมกับชมรมอนุรักษ์พระเครื่องกาฬสินธุ์ จัดประกวดพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วไป

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมกับชมรมอนุรักษ์พระเครื่องกาฬสินธุ์ จัดประกวดพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วไป

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ คุณศุภกนก์ธีร์ อนุศรี (โต่ง ขอนแก่น) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการประกวด การอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วไป ซึ่งจัดโดย ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี คุณพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย คุณชัชวาล วงศ์จร อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย คุณเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงาน ,นายอภิชาติ สีหาลุน (เหน่ง กาฬสินธุ์) ประธานชมรมอนุรักษ์พระเครื่องจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานดำเนินงาน ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ และมีเพื่อนพ้องน้องพี่ชมรมพระเครื่องทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานและร่วมส่งพระเข้าประกวดอย่างคับคั่ง โดยมีงานเลี้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการรับและตัดสินการประกวด พระเครื่องและพระบูชาฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

คุณศุภกนก์ธีร์ อนุศรี (โต่ง ขอนแก่น) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย กล่าวว่า การจัดงานประกวดพระบูชา พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วไป จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระเครื่องพระบูชาจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รายได้จากการจัดงานสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศลและสนับสนุนโครงการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส นอกนี้นี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้มีรายได้จากการจัดงานทั้งสิ้นรวม 2,892,900 บาท และการจัดงานดังกล่าวได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด